Lerend werken, dagbesteding op maat,

individuele begeleiding

Kwaliteitssysteem

De Weide Blik werkt volgens het kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen. Dit betekent dat wij getoetst zijn door middel van een onafhankelijke audit en jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag moeten indienen. Alleen bij een positieve beoordeling is verlenging mogelijk. Na drie jaar moeten we opnieuw een RI&E laten uitvoeren en het kwaliteitssysteem volledig bijwerken. Daarna volgt wederom een toetsing en beoordeling.

 

 

 

 

Met het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ voldoen wij aan de:

  • Kwaliteitswet zorginstellingen
  • Arbowet
  • Wet klachtrecht
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen


Ook is De Weide Blik een WTZi-erkende zorginstelling.

WTZi

Erkend